FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Dr.  Ragıp Mustafa BAŞBUĞ

Adı : Ragıp Mustafa BAŞBUĞ
Doğum Yeri : Divriği / Sivas
Doğum Tarihi : 1.1.1961
Medeni Hali  : Evli


İş Adresi : Mekatronik Yazılım San Tic Ltd Şti, Kor Plaza No:70/3 Kozyatağı İSTANBUL
Telefon(İş)   : 0-216-575 13 23
Telefon(Gsm) : 0-543-926 07 77
Fax : 0-216-572 34 04
E-Posta : ragip.com

 


 

PROJELER

I. SİVAS ve BÖLGESİNE AİT YEREL PROJELER

 1. TARİHİ VE KÜLTÜREL REHABİLİTASYON VE KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 2. SİVAS TEKNOSOFT YAZILIM TEKNOPARKI KURULMASI
 3. Dolar/Kg DEĞERİ YÜKSEK ENDÜSTRİYEL TARIMSAL ÜRÜNLER YETİŞTİRME PROJESİ
 4. YEREL ÜRÜNLERİN ULUSAL MARKALAŞTIRMA PROJESİ
 5. DEMİR MADENİ VAR. DÖKÜMCÜLÜK VE HADDECİLİĞİN TEŞVİKİ TEKNOLOJİ ve İSTİHDAM SAĞLAMA

II. GENEL PROJELER

 1. BİLİŞİM: TÜRKİYE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 2. TEKNOLOJİ : TİCARET VE SANAYİ ODALARI ARASINDA GATEWAY PROJESİ.
 3. TARIM: MİLLİ TOHUMCULUK. MİLLİ TOHUM GENETİĞİ ve TOHUM GELİŞTİRME PROJESİ
 4. ÇEVRE: DAMLATMA YÖNTEMLİ SULAMA SİSTEMİ GELİŞTİRMESİ ve YAYGINLAŞTIRMASI. ÇÖLLEŞMEYİ ÖNLEME ve TATLI SU KAYNAKLARINI KORUMA PROJESİ

SİVAS ve BÖLGESİNE AİT YEREL PROJELER

 1. TARİHİ VE KÜLTÜREL REHABİLİTASYON VE KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sivas ve Divriği de bulunan Tarihi Eserlerin tümünün restorasyonunu tamamlamak.

Divriği Ulu Cami ( Unesco Korumasında ) ve Divriği Kalesi ve Kesdoğan Kaleleri ile diğer hamam kümbet köprüler ve Divriği evlerinin restorasyonu yapmak. Divriği'nin tekrar Türk Milletine Kazandırılmasını sağlamak.

Divriği ve Sivas ile birlikte Kangal, Eğin, Kemah, Arapkir gibi kültür ve tarih arterinde, bölge insanının ekonomik kalkınmasına değer katmak ve Uluslararası ziyaretçi çekerek Türkiye'nin tanıtımını sağlamak.

Divriği'de Otel olmaması sebebiyle beş yıldızlı otel projelerinin ve teşviklerinin sağlanması. Kültür Turizmine açılarak Tur Operatörlerinin Bölgeye turist getirmesini sağlamak.

Bölge doğa sporlarının birçoğuna doğal olarak müsaittir. Bütün bu değerleri Tarihi mekanlarla ve sosyal tesislerle donatmak halinde, yılda başlangıç olarak 50.000 ziyaretçi ve konaklama hedeflenebilir. Sivas ve Divriği ile bölgenin 50 milyon USD lik turizm girdisini sağlamak Bölgedeki Göçü durdurmak ve yatırımları çekmek adına önemli bir ekonomik değere sahiptir.

Projede;

Divriği Kalesi ile Kesdoğan kalesi arasına ya asma köprü yada teleferik sistemi kurulması ve iki kale arasındaki uçurumun yaya geçilmesini sağlamak, seyir terasları ile vadinin izlenmesini ve iki kaleden özellikle Kesdoğan kalesine ulaşımı sağlamak.

Çaltı çayından Kemah'a Rafting, Bölgede Dağcılık, Avcılık, Yamaç Paraşütü, Balon ile Eğin ve Kemah üçgeninde Turistik geziler, Festivaller yapılarak, bölgenin dinamik tutulması sağlanacaktır.

 1. SİVAS TEKNOSOFT YAZILIM TEKNOPARKI KURULMASI

Sivas'daki Cumhuriyet Üniversitesi veya Kosgeb çatısı altında TEKNOSOFT Yazılım Teknoparkının Kurulmasını sağlamak.

TEKNOSOFT Teknoparkı ile Cumhuriyet Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği ve Programcılık MYO bölümlerine büyük önem verilerek, Sivas'ın, Türkiye'nin Yeni "Yazılım Geliştirme Merkezi" olması sağlanacaktır.

Sivas ve bölgesinin büyük göç veren şehirlerin başında gelmesi sebebi ile Sivas'ın kalkınmasında; "Yatırım Maliyeti En Düşük ve Katma Değeri En Yüksek Teknoloji" olan YAZILIM Sektörüne önem verilmesi ve Yazılım konusunun milli ve stratejik önemi vurgulanarak, Sivas'ı, Türkiye'nin YAZILIM MERKEZİ yapılması sağlanacaktır.

Yazılım Endüstrisinin Sivas'ta kurulması halinde, hem Sivas içinden, hem de Sivas dışından çok sayıda firmanın Sivas'a gelerek YAZILIM üretimi konusunda yatırım yapacağını ve bu Firmaların Yazılımcı kadrosunu ise Cumhuriyet Üniversitesi Yazılım Mühendisliği ve Programcılık MYO mezunlarından sağlayarak okuyanların daha okurken İŞ SAHİBİ olmaları sağlanacaktır. Bunun sonucunda ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye'nin En Popüler Üniversitelerinden biri olacaktır.

Sivas TEKNOSOFT Teknoparkında olabildiğince fazla sayıda şirkete yer verilerek özellikle Avrupa Birliği sürecinde Hindistan ve Doğu Avrupadaki Yazılım Merkezleri ile Rekabet ederek, Avrupalı firmaların Hindistan ve Rusya'yaya gitmeleri yerine Türkiye den Sivas'ı tercih etmeleri sağlanacaktır. Bir yandan büyük batılı firmaların Off Shore Yazılım Üreticisi Partnerler olmak, diğer yandan da kendi markalarımızı oluşturmayı sağlayacağız.

Türkiye bu konuda üzerine düşeni 10 yıl önce yapıp tamamlamak zorunda iken bu fırsatı değerlendirememiş olmanın kötü tecrübesini ve kayıplarını, Sivas TEKNOSOFT Teknoparkı ile aşmak zorundadır.

Yatırım maliyeti İnsan yetiştirmek ve bir bilgisayar edindirmek olan bu sektör Türkiye için Kalkınmada öncelikli Stratejik Teknoloji Sektörüdür. Dünyanın en önemli şirketlerinin ( Microsoft, Oracle, SAP gibi ) Yazılım Firmaları oldukları dikkate alınarak bu alana yatırım yapılması için çaba sarf edilecektir.

 1. ENDÜSTRİYEL TARIMSAL ÜRÜNLER YETİŞTİRME PROJESİ

Sivas ve Bölgesinde Tarımsal ürünlerin başında tahıl gelmektedir. İlkim ve coğrafi şartlarda dikkate alınarak Kg/Dolar ederi yüksek olan ürünlerin teşvik edilerek üreticinin topraktan kazancı artırılmak zorundadır. Aksi halde arazisi olan köylü ve çiftçi kazanç yetmezliği ve zor koşullardan dolayı göç etmektedir.
Bu tür endüstriyel ve getirisi yüksek ürünler; Bitkisel çaylarda ve ilaç sanayinde kullanılan otlar ve bitkiler, ceviz, dut, ipek böcekçiliği, üzüm, kayısı, elmacılık gibi sayılabilir.
Bu ürünlerin ham üretilmesinin yanında MARKALI PAKETLENMİŞ ÜRÜNLER şeklinde pazara girmeleri sağlanmalıdır. Bu durumda yöresel tüketimleri yerine ulusal ve uluslar arası piyasalara götürülmesi ve girdi seviyesinin yükseltilmesi sağlanmalıdır.

Kayseri'nin mobilyada ileri gitmesi Sivas'ında bu alanda yatırıma giriştiği gözlenmekte aşırı rekabet karşısında pazarın daralması tehlikesine karşılık alternatif  ürünlere girilmesinde yarar olacağı anlatılacaktır.
Hayvancılık genellikle canlı hayvancılık şeklinde yürütülmekte olup, Sivas'ta teşvik edilecek Ek ve Tavuk üretimi Entegre üreticilerin bulunması, markalaşma çalışmasın da da etkili olacak ve hedeflerden biri daha gerçekleşecektir. Afyon da sucuk üretimi markalaşabilmiş iken Sivas da bu ürünün üretimi markalaşamamıştır. Bu tür sorunların çözümü için projeler yapılarak hayata geçirilecektir.

 1. YEREL ÜRÜNLERİN ULUSAL MARKALAŞTIRMA PROJESİ

Sivas yöresinde üretilen be bölgede tüketilen ürünlerin ve üreticilerin MARKALAŞMA çalışmasını yapamadıkları ve bölgesel kaldıkları gözlemlenmektedir. Bu üreticilerin MARKALAŞMA çalışması için gerekli çalışmaların yapılması ve bu alanda teşviklerin, eğitimlerin sağlanarak üreticilerin özendirilmesini sağlayacak faaliyetler yapılacaktır. İlgili markalaşma, firma vizyonlarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslar arası rekabete hazırlama gibi eğitsel ve ekonomik destek projeleri düzenlenmesi sağlanacaktır.

Sivas'ın üretici profiline ait Envanter çalışması veritabanı yapılarak, yeni iş birlikteliklerinin imkanlarının sağlanması için ekonomik ve ticari kurum ve kuruluşları harekete geçirecek projeler yapılacaktır.

Divriği'de bulunan tarihi eserlerden de anlaşıldığı gibi ilçede, taş işçiliğine uygun taş ocakları ve kaynakları mevcuttur. Divriği'de Taş Oymacılığı Taş işçiliği konularında MYO kurulması ve bu alanda profesyonel meslek mensuplarının yetiştirilmesi sağlanarak bölgedeki taş ocakları İnşaat sektörüne malzeme olarak kazandırılması ve ekonomik değer elde edilmesi için projeler de hayata geçirilecektir.

Önümüzdeki 4 yıllık süreçte Sivas'ta en az 10 adet ulusal MARKA olmuş ürün elde edilmesi için hedef belirlenmiştir.

 1. DEMİR MADENİ VAR. DÖKÜMCÜLÜK VE HADDECİLİĞİN TEŞVİKİ, TEKNOLOJİ ve İSTİHDAM SAĞLAMA

Sivas ve bölgesinde maden işletmeleri bulunmaktadır. Divriği Demir maden işletmesi ürettiği cevheri yıllardır ham olarak nakletmektedir. Divriği ve Sivas'ın bu üründen girdisi kısıtlı kalmıştır. Divriği ilçesinde Döküm ve Haddeciliğin teşvik edilmesi halinde Demir cevherinden farklı endüstriyel mamüllerin üretilerek sevk edilmesi halinde bölgede girdiler ve istihdam artırılmış olacak ve bölge insanının yıllardır şikayet ettiği Madenden elde ettiği gelirin şehre yansımasının az olmasının önüne geçilebilecektir.


Divriği Kalesi


Divriği Kalesi ( Surlar yıkıktır. Resim aslına uygun temsili gösterimdir.)


Divriği Kesdoğan Kalesi ( Surlar Yıkıktır. Resim aslına uygun temsili resimdir.)

Divriği Kalesi ve Kesdoğan Kaleleri Arasına Yapılması önerilen Asma Köprü veya Teleferik Sistemi. Temsili gösterim.


Divriği Kalesi ve Kesdoğan Kaleleri Arasına Yapılması önerilen Asma Köprü veya Teleferik Sistemi. Temsili gösterim.


Divriği Kesdoğan Kalesi. Restorasyon Sonrası Temsili Resim.


Divriği Ulu Cami Şifahane Kapısı

Divriği Konaklarına Örnek. (Ayanağa Konağı)